15.02.2023

Tandställning – pris för ditt nya leende: Vad kostar det?

Alla patienter är unika individer, och alla tänder ser olika ut. Hos oss på All About Smiles är det en självklarhet att se till varje persons enskilda förutsättningar och anpassa våra behandlingar därefter. Du som kommer till någon av våra kliniker för att genomgå en tandreglering kan känna dig trygg med att alltid få den behandling som är bäst för just dig och dina tänder.

Detta innebär att det inte i förväg går att säga vad just din tandställning kommer att kosta. I alla fall inte innan du kommit in på den undersökning och 3D-skanning som påbörjar din resa mot ditt nya, vackra leende. På ditt första möte med din tandläkare kommer ni tillsammans gå igenom dina förutsättningar, önskemål och behov av tandreglering, och avgöra vilken typ av behandling som passar dig bäst. Därefter kommer du få en personlig behandlingsplan för din tandreglering, och i samband med detta möte även få full information om priset för just din behandling.

Individuellt pris och betalningsplan för tandställning

Tandställning pris

Under 3D-skanningen kommer vi kunna se om din behandling kommer innebära reglering av en käke eller båda. Detta är en av de faktorer som har störst påverkan på ditt pris för tandställning. En generell prisnivå för att reglera ena tandraden är från ca. 30 000 SEK för en full behandling, medan reglering av både över- och underkäken kostar från ca. 35 000 SEK.

Du och din tandläkare har dock möjlighet att lägga upp en personlig kostnadsplan med individuellt pris, samt en betalningsplan som passar dig. Under din första konsultation med undersökning kommer ni gemensamt kunna diskutera det slutliga priset och avgöra hur ni bäst sköter den ekonomiska delen av din tandreglering. För alla våra patienter gäller följande:

  • Gratis undersökning
  • Gratis 3D-skanning
  • Gratis uppföljning

Tandreglering – gratis undersökning, 3D-skanning och uppföljning

Hos oss på All About Smiles betalar du endast för själva tandregleringen. Innan din behandling får du en undersökning samt en 3D-skanning med den senaste digitala tekniken. När vi skannar dina tänder kommer vi även kunna ta fram en bild av hur slutresultatet kommer bli – en målbild på det vackra leendet som du är på väg mot. När behandlingen är avslutad kommer vi ha kontakt med dig för uppföljning. Vi på All About Smiles vill självklart vara med dig hela vägen in i mål, även efter att regleringen avslutats och leendet är på plats.

Hur dina tänder ser ut och hur de sitter kan ha stor påverkan på många områden i ditt liv. Det gäller allt från självkänsla till munhälsa. Många patienter upplever resultatet av en tandreglering som helt ovärderligt. Hos oss på All About Smiles får du detta ovärderliga resultat till ett fast, lågt pris som du har full insyn i när du påbörjar behandlingen. Även om det är omöjligt att fastslå en generell prislista för alla våra patienter, kommer du få en noggrant formulerad och individuellt anpassad kostnadsplan från din tandläkare.

Hur vet jag vad jag får för pris på tandställning?

Efter att du fått dina tänder undersökta och 3D-skannade av din tandläkare kommer ni tillsammans lägga upp den bästa behandlingsplanen för dig, och även ta fram ditt individuella pris.

Kan man få tandställning på avbetalning?

Hos All About Smiles har du möjlighet att lägga upp en individuell betalningsplan för din tandreglering med tandställning. Det kan till exempel vara delbetalning eller engångsbetalning.

Vad ingår i priset för tandställning?

Hos All About Smiles betalar du endast för de moment som ingår i själva tandregleringen. Alla våra patienter får en gratis undersökning, gratis 3D-skanning och gratis uppföljning.

Är All About Smiles för dig?
Få en kostnadsfri förstudie genom att boka en tid här
Fungerar detta för mig?

Sundare leenden för lyckligare liv!

M: hej@allaboutsmiles.se
T: +46 858 098 098
Contact
M: hej@allaboutsmiles.se
T: +46 77 588 89 68
chevron-leftchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram