Ansvarsbegränsning

Genom att använda denna webbplats godkänner du denna ansvarsbegränsning och accepterar att följa gällande villkor och bestämmelser.

1. Exakthet i innehållet

Vi strävar efter att erbjuda korrekt och aktuell information om tandregleringsprodukter som presenteras på denna webbplats. Vi kan dock inte garantera att all information alltid är korrekt, fullständig eller aktuell. Användaren ansvarar för att verifiera informationen genom att kontakta respektive tillverkare eller tandläkare innan beslut fattas baserat på informationen från denna webbplats.

2. Tredjepartsprodukter och -tjänster

Denna webbplats fungerar som en vidarebefordrare av tandregleringsprodukter för tandläkare och ansvarar inte för produkternas kvalitet, effektivitet, garanti eller säkerhet. Vi ansvarar heller inte för tredjepartstjänster, deras priser eller deras tillgänglighet. Användare bör noggrant granska tillverkares och tandläkares villkor och bestämmelser innan de bestämmer sig för att köpa en produkt eller tjänst.

3. Medicinsk rådgivning

Informationen på denna webbplats är endast avsedd för informationsändamål och utgör inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Sök alltid råd från en kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal angående eventuella frågor du kan ha om en medicinsk tillstånd eller behandling. Användningen av denna webbplats och informationen som finns här sker på egen risk.

4. Begränsning av ansvar

Vi frånsäger oss allt ansvar för förlust, skada eller ansvar som uppstår till följd av användningen av denna webbplats eller informationen som finns här, oavsett om det är direkt, indirekt, tillfälligt, följdskada eller på annat sätt.

5. Bokning

Observera att alla bokningar som görs via denna sida endast kommer att anses giltiga när de har bekräftats av en Smile-konsult från All About Smiles eller från kliniken. Bekräftelsen på bokningen skickas till den e-post eller det telefonnummer som patienten uppger, beroende på vilken kommunikationsform som valts av All About Smiles.

6. Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra, avbryta eller avbryta någon aspekt av webbplatsen när som helst utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss också rätten att neka eller avboka alla bokningar efter eget gottfinnande, inklusive men inte begränsat till fall där det finns felaktigheter eller fel i den information som tillhandahålls, eller i händelse av tekniska problem.

Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du de villkor och bestämmelser som beskrivs i denna ansvarsbegränsning. Om du inte accepterar dessa villkor, vänligen använd inte denna webbplats.


Sundare leenden för lyckligare liv!

M: hej@allaboutsmiles.se
T: +46 858 098 098
Contact
M: hej@allaboutsmiles.se
T: +46 77 588 89 68
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram